เงื่อนไขการให้บริการ

GameCraft Co. Ltd. เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ได้มองถึงความสำคัญของผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งสำคัญ ทางบริษัทจึงขอทำการเก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียน บัญชี (Account) หรือการสมัครใช้งานบริการต่างๆของทางบริษัท เพื่อปกป้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ ความสะดวก รวดเร็ว ของทางผู้ใช้บริการเองและทางบริษัท ในเว็บไซต์หรือแฟนเพจต่างๆที่สร้างขึ้นจากทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางผู้ใช้บริการ

 

การเก็บและการใช้ข้อมูล

  • บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลผ่านทางการลงทะเบียน  Account หรือสมัครการใช้งานบริการต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือหน้าต่างสมัครบริการต่างๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล ,เลขประจำตัวประชาชน, อีเมล์,วันเกิดเดือนปีเกิด,ข้อมูลการใช้งานมือถือต่างๆ, รหัสไปรษณีย์และเบอร์โทร

  • เมื่อใช้บริการต่างๆ ทางบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลส่วนของ IP Address , Device , วันเวลา , การกระทำการต่างๆในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ

  • สำหรับข้อมูลต่างๆที่ได้ทำการเก็บนั้น ทางบริษัทจะได้ทำการวิเคราะห์สินค้า บริการ การโฆษณาต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลใหม่ๆ ข้อมูลที่ทางผู้ใช้บริการสนใจ

 

การใช้ Cookies

  • Cookies สามารถเก็บข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเราให้ปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราให้บริการ หรือช่วยเราให้สามารถเสนอบริการใหม่ๆ และลักษณะพิเศษต่างๆ Cookies คือ ข้อมูลจำนวนน้อยๆ ที่จะรวมตัวระบุตัวตนเฉพาะ ซึ่งส่งจากเว็บเซิฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้และเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์ที่ใช้บริการ การใช้ Cookies ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้บริการได้

  • คุณสามารถปฏิเสธการใช้ Cookies ได้โดยการเลือกการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการของเราได้

 

การรักษาความปลอดภัย

  • ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ Account (ID) ของผู้ใช้บริการจะถูกปกป้องด้วยรหัสผ่าน (Password) เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เราได้ใช้มาตรการทางด้านรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อจะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัย ถูกต้อง และได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้อย่างไม่เหมาะสม   

  • บริษัททำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างที่เก็บมาจะปลอดภัยและอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม หรือกล่าวอีกอย่างคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด และจะมีเฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการปฏิบัติงานบางอย่างเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการได้   

  • ในบางส่วน เราใช้การเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องการส่งข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ หากเราเห็นว่าการแก้ไขนั้นมีผลสำคัญต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการประกาศทางหน้าเว็บไซต์หรือแฟนเพจของบริษัท และผู้ใช้บริการยอมรับว่ามีการประกาศเช่นนั้นเพียงพอที่จะถือว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ว

  • คุณยอมรับว่าหากผู้ใช้บริการยังคงใช้สินค้าและบริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไข จะถือว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

© 2019 by GameCraft Company Limited. All Rights Reserved.